MANYLION
  • Lleoliad: Bangor, Gwynedd, LL57 2JA
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £25.39 - £25.40
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 20 Ionawr, 2022 11:00 y.p

This job application date has now expired.

Tiwtor Sgiliau Gwnio

Tiwtor Sgiliau Gwnio

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Tiwtor Sgiliau Gwino
Cyflog: wedi'i dalu bob awr £25.40 (yn cynnwys tâl gwyliau)
Cytundeb cyfnod penodol hyd at fis Gorffennaf 22
Oriau Amrywiol

Ardal: Gwynedd / Ynys Môn

Am y swydd
Byddwch yn cynllunio, datblygu, cyflwyno, gwerthuso ac asesu rhaglenni dysgu ym maes Sgiliau Gwnio, yn unol ag anghenion dysgwyr a gweithdrefnau ansawdd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales. Byddwch yn cyflwyno dysgu o ansawdd uchel gan ddefnyddio ystod o ddulliau addysgu ac yn defnyddio ystod o ddulliau asesu priodol yn unol ag anghenion y dysgwyr a gofynion y corff dyfarnu. Byddwch yn sicrhau bod y dysgwyr yn cael adborth clir ac adeiladol o fewn amserlenni priodol.

JOB REQUIREMENTS
Amdanoch chi
Mae isafswm cymhwyster addysgu Lefel 3 yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd gennych brofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion a chymryd rhan mewn gweithdrefnau ansawdd mewnol. Byddai cymhwyster addysgu Lefel 5, a cymwysterau mewn Arweiniad Addysg Oedolion ac Ansawdd Mewnol yn ddymunol.