MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Athro ASA/ADDLl Lefel Uwch rhagorol (Ysgol Cedewain)

Athro ASA/ADDLl Lefel Uwch rhagorol (Ysgol Cedewain)

Cyngor Sir Powys
Athro ASA/ADDLl Lefel Uwch rhagorol (Ysgol Cedewain)
Swydd-ddisgrifiad
Mae Corff Llywodraethol Ysgol Cedewain yn awyddus i benodi Athro ASA/ADDLl Lefel Uwch rhagorol, deinamig, creadigol a phrofiadol, i weithio'n agos gyda'r Arweinydd Cyfnod Anogaeth i hybu cyflawniadau'r Ysgol Arbennig hapus, ofalgar a bywiog hon.

Mae Ysgol Cedewain yn ysgol anghenion arbennig uchelgeisiol ac addawol ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion dwys, difrifol a chymhleth, â llawer ohonynt ar y Sbectrwm Awtistig.