MANYLION
  • Lleoliad: Vale of Glamorgan, Vale of Glamorgan, CF63 4RU
  • Testun: Dirprwy Bennaeth
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Misol
  • Cyflog: £48,571.00 - £53,646.00
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 18 Ionawr, 2022 11:59 y.b

This job application date has now expired.

Dirprwy Bennaeth - St Nicholas Church in Wales Primary School

Dirprwy Bennaeth - St Nicholas Church in Wales Primary School

Cyngor Bro Morgannwg
Amdanom ni
Oherwydd dyrchafiad y Dirprwy bresennol i brifathro, mae gennym gyfle gwych i gael arweinydd cryf, llawn cymhelliant a threfnus i ymuno â'n hysgol ffyniannus. Mae'r Corff Llywodraethu, staff a disgyblion yn chwilio am ddirprwy Bennaeth arloesol i ymuno â ni ar ein cam nesaf o ddatblygiad yr ysgol a all gynnwys 21Sain Adeilad y ganrif. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael a dangos hanes profedig o arfer ystafell ddosbarth effeithiol a gwella ysgol gyfan.

Yn gyfnewid am hyn gallwn gynnig ethos ac amgylchedd croesawgar Cristnogol lle mae'r plant yn mwynhau dysgu, yn gadarnhaol, yn siriol ac yn ymddwyn yn dda. Tîm proffesiynol, gweithgar a brwdfrydig o athrawon a staff cymorth sydd wedi ymrwymo i ddatblygu a chodi safonau.
Croesewir ymweliadau â'r ysgol, ffoniwch am apwyntiad


Am y Rôl
Cyfeirnod y swydd (i'w ddefnyddio ar y ffurflen gais): SNPS-DHT

Manylion y Cyflog: Graddfa Arweinyddiaeth 6-10

Oriau Gwaith / Wythnosau’r Flwyddyn / Patrwm Gwaith: Telerau ac Amodau Athrawon Ysgol

Prif Weithle: Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas

Rheswm dros gynnig swydd dros dro: Parhaol

Disgrifiad:
Rydym yn chwilio am Ddirprwy Bennaeth sy’n meddu ar:
• Hanes profedig o arfer rhagorol yn yr ystafell ddosbarth.
• Sgiliau arwain a rheoli rhagorol.
• Y gallu i arwain, ysgogi ac ysbrydoli staff a phlant mewn partneriaeth â'r Pennaeth
• Y weledigaeth, yr egni a'r ymrwymiad i weithio'n agos gyda'r holl randdeiliaid i sicrhau bod pob plentyn yn llwyddo