MANYLION
  • Oriau: Part time
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Glanhawr Ysgol Lefel 1 (Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair)

Cyngor Sir Powys
Glanhawr Ysgol Lefel 1 (Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair)
Swydd-ddisgrifiad
Am y rôl:

Darparu gwasanaeth rheng flaen yn unol â pholisïau a gweithdrefnau Cyngor Powys.

Yn gyfrifol am lanhau ardal o fewn safle CSP.

I ddarparu'r gwasanaeth i'r safon a osodwyd gan fanyleb y swydd.

Amdano chi:

Sgiliau llythrennedd a rhifedd

Y gallu i gwblhau cofnodion COSHH, cofnodion stoc, taflenni amser ac ati.

Eich dyletswyddau:

Cwblhau hyfforddiant perthnasol, yn ôl yr angen

Glanhau lloriau trwy gyfrwng peiriant sugno llwch, ysgubo gwlyb/sych, mopio

Glanhau dodrefn ac arwynebau gwaith

Glanhau ardaloedd toiled, powlenni toiledau, troethfeydd, powlenni ymolchi, drychau ac ailgyflenwi hancesi toiled, tywelion llaw a sebon

Gwagio a glanhau biniau gwastraff ac ailgylchu, ailgyflenwi bagiau bin sbwriel a symud unrhyw wastraff i'r cwrt sbwriel.

Cael gwared marciau budr o'r waliau, drysau a ffenestri mewnol

Glanhau lefel uchel gan ddefnyddio offer ymestyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl, cysylltwch â:

Sarah Ruggeri - Pennaeth - 01686 625582