MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 04 Mawrth, 2024 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwyydd Addysgu (Cynradd) Lefel 1 (Ysgol Dôlafon)

Cynorthwyydd Addysgu (Cynradd) Lefel 1 (Ysgol Dôlafon)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Addysgu (Cynradd) Lefel 1 (Ysgol Dôlafon)
Swydd-ddisgrifiad
Am y rôl:
Cynorthwyo staff addysgu ym mhroses datblygu ac addysgu disgyblion a'u helpu i ofalu am y disgyblion, eu cefnogi a'u goruchwylio.
Mae deiliad y swydd yn cael cyfarwyddyd gan yr athro dosbarth ac yn atebol i'r athro dosbarth.

Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, gallwch gysylltu y ysgol.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer y rôl wedi cael ei ymestyn, dyma'r dyddiadau newydd -
Dyddiad cau: 04/03/2024
Dyddiad creu rhestr fer: 05/03/2024
Cyfweliadau: 11/03/2024