MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Clerc / Gweinyddwr - Lefel 3 (Generig) (Ysgol Penmaes)

Clerc / Gweinyddwr - Lefel 3 (Generig) (Ysgol Penmaes)

Cyngor Sir Powys
Clerc / Gweinyddwr - Lefel 3 (Generig) (Ysgol Penmaes)
Swydd-ddisgrifiad
Rydym yn falch o fedru cynnig y cyfle i weinyddwr hynod effeithlon ymuno â'n tîm ac edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Gallwn gynnig amgylchedd cefnogol i weithio ynddo, ac ymrwymiad i'ch datblygiad proffesiynol parhaus.

Oes gennych chi sgiliau cyfathrebu a gweinyddu rhagorol ac agwedd positif 'gallu gwneud' tuag at dasgau?

Rydym yn chwilio am gydweithiwr ychwanegol i chwarae rhan effeithiol a phroffesiynol yn Ysgol Penmaes.

Yn ogystal â darparu cymorth gweinyddol cyffredinol yn effeithlon a chywir, mae'r gallu i weithio'n hyblyg o fewn tîm bach mewn ysgol brysur yn hanfodol. Fel y pwynt cyswllt cyntaf gyda'n rhieni/gofalwyr, disgyblion, cydweithwyr a gweithwyr proffesiynol, mae cyfeillgarwch, disgresiwn a'r gallu i addasu yn allweddol.

Mae'r rôl hon ar gyfer gweinyddwr(aig) effeithiol a threfnus i gefnogi swyddfa fywiog, gyfeillgar a phrysur gyda dyletswyddau gweinyddu cyffredinol dydd i ddydd ac i arwain wrth drefnu Adolygiadau Cynllun Datblygu Annibynnol statudol (CDU) yn unol â'r prosesau Trawsnewid ADY. Bydd gofyn i chi weithio'n agos gyda'r ALENCO, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i drefnu adolygiadau IDP, cofnodi'r cyfarfodydd ac yna sicrhau bod dogfennau'n cael eu dosbarthu a'u storio'n unol â pholisïau a gweithdrefnau.

Mae cyfrinachedd yn allweddol i'r swydd hon ac rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles disgyblion ac rydym yn disgwyl i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Mae angen datgeliad pellach ar gyfer apwyntiad i'r swydd hon.