MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend, CF31 4WB
  • Testun:
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £10.00 - £12.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Breakfast Club Supervisor - Catering Services

Breakfast Club Supervisor - Catering Services

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Breakfast Club Supervisor - Catering Services
Disgrifiad swydd Lleoliadau-
Ysgol Gynradd Bracla
Ysgol Gynradd Coety
Babanod Bryntirion
St Roberts
Ysgol GynraddTrelelas
YGG Bro Ogwr
5 awr yr wythnos
Yn ystod tymor yr ysgol
Bydd yn ofynnol goruchwylio disgyblion sy'n mynychu sesiwn y clwb brecwast tan ddechrau'r diwrnod ysgol.
Cynorthwyo'r tîm arlwyo â gweithrediad gwasanaeth diogel, effeithlon ac effeithiol yn yr ysgol.
Sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch, a Diogelwch Bwyd a Hylendid.

Mae'r gallu i gyfarch cwsmeriaid trwy gyfrwng y Gymraeg yn ofynnol ar gyfer y swydd hon

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn gyfrifoldeb craidd holl weithwyr y cyngor.

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 21 Chwefror  2024

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr