MANYLION
  • Lleoliad: Chepstow, Monmouthshire, NP16 5JE
  • Testun: Cynorthwyydd Clwb Brecwast
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £22,737 - £23,500
  • Iaith: Saesneg

This job application date has now expired.

Goruchwylydd Clwb Brecwast

Cyngor Sir Fynwy
Mae yna gyfle wedi dod i neud gwahaniaeth go iawn; y cyfle i fod yn rhan o dîm hynod effeithiol.

Rydym yn chwilio am Oruchwylwyr Clwb Brecwast er mwyn rhoi’r dechrau gorau i’r diwrnod i’n dysgwyr; yn barod i weini brecwast a goruchwylio disgyblion sydd yn cymryd rhan yn y cynllun Brecwast ac yn ymgymryd â dyletswyddau perthnasol.

Gweler y ddogfen sydd wedi atodi am wybodaeth bellach.