MANYLION
  • Lleoliad: Trellech, Monmouthshire, NP25 4PA
  • Testun: Pennaeth
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £64,540 - £74,796
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 08 Ebrill, 2024 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Y Pennaeth - Ysgol Trellech

Y Pennaeth - Ysgol Trellech

Cyngor Sir Fynwy
Fel Llywodraethwyr, rydym yn chwilio am Bennaeth eithriadol gyda gweledigaeth glir, a rhinweddau arweinyddiaeth sydd wedi'u datblygu'n dda ac sy’n ysbrydoledig. Gydag ymrwymiad cadarn i adeiladu ar ein cryfderau a'n llwyddiannau.

Mae rhywbeth arbennig iawn am 'Tîm Tryleg'. Gyda'n gilydd rydym yn creu ysgol ddiogel, hapus a bywiog, gan fanteisio ar ein lleoliad gwledig i wella cyfleoedd dysgu.


Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus:
yn angerddol dros sicrhau bod pob plentyn yn llwyddo
ag empathi
yn ysbrydoledig
yn gyfeillgar
yn meddu ar sgiliau cyfathrebu gwych
yn chwaraewr tîm
yn meddu ar sgiliau partneriaeth a rhwydweithio effeithiol
'Annog, ysbrydoli a chyflawni'.
Mae'r disgyblion yn chwilio am rywun sydd â'r rhinweddau canlynol:
yn gadarn ond yn deg
yn dangos sbortsmonaeth
yn ddibynadwy
yn annog cyfeillgarwch
â galluoedd gweithio tîm
yn gwrando a bod yn agored ac yn ein clywed
yn helpu ein gilydd

Yn eu llygaid hwy, y Pennaeth perffaith fyddai Mary Poppins a
Commando Joe ill dau mewn un!

Gweler y ddogfen sydd wedi atodi am fwy o wybodaeth.
JOB REQUIREMENTS
Gweler y ddogfen sydd wedi atodi