MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Athro Cyflenwi / Athrawes Gyflenwi

Athro Cyflenwi / Athrawes Gyflenwi

Cyngor Sir Powys
Athro Cyflenwi / Athrawes Gyflenwi
Swydd-ddisgrifiad
Llenwch ffurflen gais ar-lein, unwaith y byddwch wedi'i chyflwyno byddwn yn cysylltu â chi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch employment.services.schools@powys.gov.uk

Fel rhan o'r broses o dod yn athro cyflenwi, bydd rhiad cael camu gwiro cyn cyflogi, recriwtio mwy doigel gan gynnwys:-
  • Gwiriad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
  • Dau eirda boddhaol
  • Holiadadur lechyd ar ol cynnig y swydd
  • Cofrestru a Chyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (bydd ei enw'n newid i Gyngor y Gweithlu Addysg ym mis Ebrill 2015)
Pan fydd y gwiriadau uchod wedi'u cadarnhau, bydd eich manylion yn ymddangos ar system archebu Eteach. Byddwn yn cysyltu a chi pan fysswch chi'n glir i weithio.