MANYLION
  • Lleoliad: Anglesey,
  • Testun:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Athro/Athrawes Cefnogi Dechrau'n Deg

Athro/Athrawes Cefnogi Dechrau'n Deg

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Adran: Addysg Canolog

Oriau: 0.6 o'r amser yr wythnos

Cyflog: £18,445 - £28,404 y flwyddyn

Cytundeb: Dros dro hyd at 31 Mawrth 2025

Penodiad yn ddibynnol ar wiriad GDG (DBS) lefel Uwch boddhaol.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad ar gyfer y gofynion sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Atodir isod y disgrifiad swydd/manyleb person fel ffeil PDF.

Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a'r manyleb person i'ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen allanol, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi allu darparu'r atebion gofynnol i'r cwestiynau canlynol:
  • Ydych chi'n gyflogedig gan Gyngor Sir Ynys Mon (gan gynnwys staff wrth gefn)? Os ydych, gwnewch gais trwy Dangosfwrdd Amdanaf I. Os nad ydych yn gyflogedig, dewiswch 'Na' a pharhewch hefo'ch cais.