MANYLION
  • Lleoliad: Llandudno,
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Glanhawr\/wraig - Ysgol Y Creuddyn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Ysgol Uwchradd Benodedig Gymraeg 11-18 oed (674 o ddisgyblion)

Yn eisiau cyn gynted a phosib

GLANHAWR- 12.5 AWR YR WYTHNOS

(Tymor ysgol + 25 diwrnod,

2.5 awr y dydd ar ôl ysgol)

PARHAOL

Cyflog: Graddfa G01, pwyntiau 2-3, £7,200- £7,320 y flwyddyn

Ffurflen gais a manylion ychwanegol am y swydd i'w cael gan

Mrs Bethan Oliver-Jones, Ysgol y Creuddyn, Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Llandudno, LL30 3LB ac i'w dychwelyd i'r ysgol.

Rhif ffôn 01492 544344

bursar@creuddyn.conwy.sch.uk

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Llun 19 eg o Chwefror 2024

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu plant, a grwpiau diamddiffyn. Disgwylir i holl aelodau staff fod yn ymwybodol o'r Polisi Diogelu Corfforaethol a'u cyfrifoldeb i adrodd am unrhyw bryderon yn y dull a'r amserlen briodol. Bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirio. Oherwydd natur y swydd byddwn yn gofyn am ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Mae'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn ddymunol ar gyfer y swydd.

Os na fyddwch yn cael gwybod o fewn 3 wythnos wedi'r dyddiad cau eich bod ar restr fer ar gyfer cyfweliad, rhaid i chi gymryd yn ganiataol na fyddwch yn cael cyfweliad. Ni fyddwch yn cael gwybod hynny ar bapur.

Wrth fynd ati i hyrwyddo cyfle cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Bydd pob ymgeisydd anabl sy'n diwallu gofynion hanfodol swydd yn cael cyfweliad

This form is also available in English