MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu (Generig Lefel 2) (Ysgol Llanrhaeadr ym Mochnant)

Cynorthwyydd Addysgu (Generig Lefel 2) (Ysgol Llanrhaeadr ym Mochnant)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Addysgu (Generig Lefel 2) (Ysgol Llanrhaeadr ym Mochnant)
Swydd-ddisgrifiad
Gan weithio dan oruchwyliaeth gyffredinol yr athro cyfrifol, cynorthwyo a chefnogi'r addysgu a'r dysgu, gan weithio gydag unigolion neu grwpiau a chynorthwyo i ddarparu ar gyfer gofal, diogelwch a lles cyffredinol y disgyblion.

Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, gallwch gysylltu â ysgol.

Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS.