MANYLION
 • Testun:
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Dros dro
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Gofalwr Ysgol (Ysgol Llanfyllin)

Gofalwr Ysgol (Ysgol Llanfyllin)

Cyngor Sir Powys
Gofalwr Ysgol (Ysgol Llanfyllin)
Swydd-ddisgrifiad
Am y rôl:
 • Yn gweithio dan gyfarwyddyd eang a gweithdrefnau gosodedig.
 • Yn gyfrifol am reoli gwasanaethau gofalu ar gyfer pob adeilad sydd ar safle'r ysgol, gan sicrhau amgylchedd diogel.
 • Yn gyfrifol am wneud mân waith cynnal a chadw ac atgyweirio neu waith dros dro. Gyrru bws mini'r ysgol.
 • Goruchwylio staff safle/gofalu'r ysgol.
 • Yn atebol i'r Pennaeth neu gynrychiolydd enwebedig am ddarparu trefn gofalu, glanhau a chynnal a chadw'r safle ac ymateb i argyfyngau cysylltiedig â'r safle yn ôl yr angen.
Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, gallwch gysylltu â ysgol.