MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 16 Chwefror, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Goruchwyliwr Canol Dydd (Ysgol Bro Hyddgen)

Goruchwyliwr Canol Dydd (Ysgol Bro Hyddgen)

Cyngor Sir Powys
Goruchwyliwr Canol Dydd (Ysgol Bro Hyddgen)
Swydd-ddisgrifiad
Bydd eich cyfrifoldebau'n cynnwys:

Goruchwylio disgyblion yn ystod amser cinio a sicrhau eu diogelwch a'u lles.

Yn gweithio o dan gyfarwyddyd cyffredinol yr Uwch Oruchwyliwr Canol Dydd neu rywun dynodedig arall sy'n gyfrifol.

Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS