Mae Cymwysterau a Dysgu Proffesiynol yn gyfleoedd i chi dringo’r grisiau gyrfa o'ch dewis - os yw hynny'n cymryd y cam cyntaf neu'n dringo i gyrraedd y brig!

 

Fel addysgwyr, rydym yn angerddol am ddysgu gydol oes. Mae yna ystod eang o gyrsiau ar gael yng Nghymru ar hyn o bryd a fydd yn eich helpu i ennill y cymwysterau a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen yn eich gyrfa.

Os ydych chi'n addysgwr yng Nghymru, mae yna ddigon o gyfleoedd dysgu proffesiynol i'ch helpu chi i ddatblygu a siapio'ch gyrfa i'r hyn rydych chi am iddo fod.

Mae ein gwefan yn llawn cymwysterau rhagorol a darparwyr dysgu mewn gwaith i chi bori - er mwyn i chi dod o hyd i’r hyfforddiant iawn i chi!
 

 

CYMWYSTERAU

 

Dewch o hyd i gymwysterau sy'n rhoi cychwyn i chi yn y sector o'ch dewis, neu'n eich helpu i ddatblygu'n arbenigeddau.

Dysgwch fwy

DYSGU PROFFESIYNOL

 
Cymerwch ran mewn dysgu proffesiynol i ysgogi eich meddwl a'ch gwybodaeth broffesiynol ac i sicrhau bod eich arfer yn cael ei llywio’n feirniadol a’i bod yn gyfoes

Dysgwch fwy