Excell Supply

Excell Supply
Recruitment Agency
EIN CYFEIRIADAU:
 • Excell Supply
 • Excell Supply
 • Mold
 • Sir y Fflint
 • CH7 1XP
 • Excell Supply
 • Excell Supply
 • Conwy
 • Conwy
 • LL309SA
 • Excell Supply
 • Excell Supply
 • Holyhead
 • Isle of Anglesey
 • LL595EN
 • Excell Supply
 • Excell Supply
 • Rhyl
 • Denbighshire
 • LL181AG
 • Excell Supply
 • Excell Supply
 • Wrexham
 • Wrexham
 • LL143AY
 • Excell Supply
 • Excell Supply
 • Welshpool
 • Powys
 • SY217AD
 • Excell Supply
 • Excell Supply
 • Bangor
 • Gwynedd
 • LL571AH
Amdanom Ni
Excell Supply yw'r asiantaeth recriwtio addysgol arbenigwr blaen llaw sy'n gweithio gyda dros 350 o ysgolion ledled Gogledd Cymru, Gaer, Powys, Amwythig a Chilgwri.

Rydym yn falch o'n henw da am ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i'n hysgolion gan ddefnyddio dull personol ac ymgynghorol.

Rydym yn gwmni cynyddol sy'n llawn pobl angerddol a bywiog gyda'r priodoleddau sy'n ofynnol, nid yn unig i wneud y gwaith ond ei wneud cystal fel bod cleientiaid ac ymgeiswyr yn dal i ddod yn ôl.

Mae ein hymrwymiad i NQT yn anhygoel gyda chefnogaeth 1-1, grŵp ac wyneb yn wyneb. Mae ein rheolwyr cyfrifon yn wybodus, yn hawdd mynd atynt ac wedi buddsoddi mewn dod o hyd i'r cyfleoedd cywir i chi.