Grwp Colegau NPTC

NPTC Group of Colleges
Further Education Institution
EIN CYFEIRIADAU:
 • Grwp Colegau NPTC
 • Coleg Castell-Nedd
 • Neath Port Talbot
 • SA10 7RF
 • Grwp Colegau NPTC
 • Coleg Afan
 • Neath Port Talbot
 • SA13 2AL
 • Grwp Colegau NPTC
 • Coleg Bannau Brycheiniog
 • Powys
 • LD3 9SR
 • Grwp Colegau NPTC
 • Coleg Y Drenewydd
 • Powys
 • SY16 4HU
 • Grwp Colegau NPTC
 • Coleg Pontardawe
 • Neath Port Talbot
 • SA8 4EN
 • Grwp Colegau NPTC
 • Canolfan Adeiladwaith Abertawe
 • Swansea
 • SA6 8QL
 • Grwp Colegau NPTC
 • Academi Chwaraeon Llandarcy
 • Neath Port Talbot
 • SA10 6JD
 • Grwp Colegau NPTC
 • Canolfan Adeiladwaith Maesteg
 • Bridgend
 • CF34 0TY
 • Grwp Colegau NPTC
 • I'w lleoli ar unrhyw un o’n campysau
 • Cymru Gyfan
 • SA10 7RF
Amdanom Ni
Mae Grŵp Colegau NPTC yn Goleg Addysg Bellach ffyniannus sydd â naw campws ledled Cymru. Maent yn ymestyn o'r arfordir deniadol yn y de, drwy'r mynyddoedd hardd yng nghanolbarth Cymru ac ymlaen i borfeydd gwyrddlas braf y gogledd. O Abertawe, Castell-nedd Port Talbot i Aberhonddu a'r Drenewydd, rydym yn cyflwyno cyrsiau ym mhob maes posibl i fyfyrwyr, busnesau a'r gymuned.
Gan gyflogi bron i 900 o staff proffesiynol ac ymroddedig mewn rolau academaidd a chymorth, ar sail amser llawn a rhan-amser, mae'r Coleg wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a llesiant ei staff.
Mae'r Coleg yn deall pwysigrwydd recriwtio pobl dalentog ac angerddol a all helpu i gyflawni'r safonau addysg a hyfforddiant uchaf ac a all fod yn ganolog i holl gyflawniadau'r Coleg wrth iddynt ysgogi llwyddiant ein dysgwyr.
Yn gyfnewid am hyn, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol gydag ystod eang o gyfleusterau addysgu a hamdden modern ac rydym yn buddsoddi'n helaeth mewn ystod eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus ein staff.