Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James
Primary School
EIN CYFEIRIADAU:
  • Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James
  • Pontypridd
  • Rhondda Cynon Taf
  • CF37 1HF
Amdanom Ni
Mae Ysgol Evan James yn ysgol cyfrwng Cymraeg yng nghanol tref Pontypridd. Mae gennym 300 o blant ar y gofrestr (30 rhan amser yn y Feithrin).

Mae Ysgol Evan James yn ysgol hapus, gynhwysol a chymunedol.

Ein gweledigaeth yw darparu addysg o`r ansawdd orau, a hynny trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg gan staff ymrwymiedig a phroffesiynol sy`n anelu at y safonau addysgol gorau posib.