Y Brifysgol Agored yng Nghymru

The Open University in Wales
University
EIN CYFEIRIADAU:
 • Y Brifysgol Agored yng Nghymru
 • Y Brifysgol Agored yng Nghymru
 • Caerdydd
 • Caerdydd
 • CF101AP
 • Y Brifysgol Agored yng Nghymru
 • Penygraig
 • Rhondda Cynon Taf
 • CF401HQ
 • Y Brifysgol Agored yng Nghymru
 • Llanrug
 • Gwynedd
 • LL554AD
 • Y Brifysgol Agored yng Nghymru
 • Bae Penrhyn
 • Conwy
 • LL303LB
 • Y Brifysgol Agored yng Nghymru
 • Leckwith
 • Caerdydd
 • CF118XB
 • Y Brifysgol Agored yng Nghymru
 • Penlan
 • Swansea
 • SA57BU
 • Y Brifysgol Agored yng Nghymru
 • Wenvoe
 • Caerdydd
 • CF55QZ
 • Y Brifysgol Agored yng Nghymru
 • Llanelli
 • Carmarthenshire
 • SA148RP
 • Y Brifysgol Agored yng Nghymru
 • Maesteg
 • Bridgend
 • CF349RW
 • Y Brifysgol Agored yng Nghymru
 • Maesteg
 • Bridgend
 • CF340LQ
 • Y Brifysgol Agored yng Nghymru
 • Llanidloes
 • Powys
 • SY186EX
 • Y Brifysgol Agored yng Nghymru
 • Abertawe
 • Swansea
 • SA2 0FR
Amdanom Ni
Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw'r darparwr addysg uwch i israddedigion rhan amser mwyaf yng Nghymru. Mae'n arweinydd byd gan gynnig cyfleoedd dysgu o bell hyblyg ac arloesol ar lefel addysg uwch. Mae mwy na 14,500 o fyfyrwyr o bob cymuned yng Nghymru gyfan fwy neu lai yn astudio gyda'r brifysgol ar hyn o bryd. Mae mwy dwy ran o dair mewn cyflogaeth tra'u bod yn astudio.

I ddod yn athro, mae angen i chi ennill Statws Athro Cymwysedig trwy ddarparwr achrededig. Bydd llwybrau TAR rhan-amser a chyflogedig arloesol y Brifysgol Agored yng Nghymru yn eich cymhwyso i weithio ar lefel ysgol gynradd ac uwchradd, a gallwch astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, unrhyw le yng Nghymru. Mae'r cymhwyster TAR wedi'i gynllunio ar gyfer addysgu yng Nghymru ac ar gyfer y cwricwlwm Cymreig. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar gyflogadwyedd a bydd yn eich paratoi i ymuno â'r proffesiwn addysgu.Fel cymhwyster addysgu galwedigaethol, caiff ei achredu gan CGA (Cyngor y Gweithlu Addysg) a'i fonitro gan Estyn.

Mae'r Brifysgol Agored yn arweinydd byd o ran datblygu technoleg er mwyn gwella mynediad at addysg yn fyd-eang.Ers dros 50 mlynedd, mae'r brifysgol wedi addysgu mwy na 2.2 miliwn o fyfyrwyr ac mae ganddi bron 175,000 o fyfyrwyr ar hyn o bryd.