Itec Training Solutions Limited

Itec Training Solutions Limited
Private Education Provider
EIN CYFEIRIADAU:
 • Itec Training Solutions Limited
 • Caerdydd
 • Caerdydd
 • CF11 8TT
 • Itec Training Solutions Limited
 • Coed Duon
 • Caerffili
 • NP12 1BA
 • Itec Training Solutions Limited
 • Pen y Bont ar Ogwr
 • Bridgend
 • CF31 1ED
 • Itec Training Solutions Limited
 • Caerdydd
 • Caerdydd
 • CF10 5TG
 • Itec Training Solutions Limited
 • Cwmbran
 • Torfaen
 • NP44 1PP
 • Itec Training Solutions Limited
 • Casnewydd
 • Newport
 • NP20 1LW
 • Itec Training Solutions Limited
 • Pontypridd
 • Rhondda Cynon Taf
 • CF37 1DZ
 • Itec Training Solutions Limited
 • Abergavenny
 • Cymru Gyfan
 • NP7 5ER
Amdanom Ni
Itec Skills and Employment yw un o brif ddarparwyr annibynnol o wasanaethau cyflogaeth a hyfforddiant yng Nghymru.

Rydym yn cefnogi dysgwyr a chyflogwyr drwy ein cyfres o raglenni di-dâl fel Prentisiaethau a Twf Swyddi Cymru Plws) sy'n sail i lawer o'r strategaethau datblygu economaidd craidd sydd ar waith ledled y wlad.
Gan weithio ledled Cymru rydym yn cefnogi dros 1000 o gyflogwyr a 5000+ o ddysgwyr bob blwyddyn drwy amrywiaeth o wasanaethau hyfforddiant a chyflogaeth. Mae ein llwyddiant wedi'i adeiladu o amgylch recriwtio pobl dalentog sy'n gweithio i set gyson o werthoedd craidd.
Fel sefydliad 'employee owned'., mae ein statws unigryw yn caniatáu i'n gweithwyr gael mwy o ymgysylltiad a pherchnogaeth yn nhwf a llwyddiant Itec yn y dyfodol. Rydym yn angerddol am ein pobl ac yn gydweithredol yn y ffordd rydym yn gweithio, gyda cyfle i bawb ddweud ei dweud ar y cyfeiriad y mae'r busnes yn mynd iddo.
Mae ein ethos yn syml, rydym yn helpu unigolion i ddechrau a datblygu eu gyrfaoedd drwy baru eu sgiliau â chyflogwyr lleol. Alinio'r cyflenwad a'r galw fel hyn yw'r unig ffordd o sicrhau bod ein rhaglenni yn ystyrlon, yn effeithiol, yn werthfawr ac yn gynaliadwy i unigolion a chyflogwyr.