Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Caerphilly County Borough Council
Local Authority (LA)
EIN CYFEIRIADAU:
  • Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
  • Caerphilly
  • Caerffili
  • CF82 7PG
Amdanom Ni
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn un o'r awdurdodau lleol mwyaf yng Nghymru ac mae'n cyflogi tua 9,000 o bobl, gan ei gwneud yn gyflogwr mwyaf yn yr ardal a'r 10fed mwyaf yng Nghymru.

Mae'r cyngor yn darparu ystod eang o wasanaethau i bron i 180,000 o bobl sy'n byw ym mwrdeistref sirol Caerffili, gan gynnwys addysg, gwasanaethau amgylcheddol, priffyrdd, cyfleusterau hamdden, cynllunio a gwasanaethau cymdeithasol.