Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Local Authority (LA)
EIN CYFEIRIADAU:
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  • Merthyr Tydfil
  • Merthyr Tydfil
  • CF47 8AN
Amdanom Ni
Ein gweledigaeth yw cryfhau Merthyr Tudful I atgyfnerthu safle fel canolfan ranbarthol Blaenau'r Cymoedd, a bod yn falch ei fod yn ardal lle mae:

Pobl yn dysgu a datblygu sgiliau i wireddu eu huchelgeisiau
Pobl yn byw, yn gweithio, a chanddynt fywyd diogel, iach a llawn
Pobl yn ymweld, yn mwynhau ac yn dychwelyd