Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Blaenau Gwent County Borough Council
Local Authority (LA)
EIN CYFEIRIADAU:
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
  • Heol Gwaith Dur
  • Blaenau Gwent
  • NP23 6DN
Amdanom Ni
Mae Cyngor Blaenau Gwent yn ymdrechi i ddarparu cyfleusterau o safon uchel i'w drigolion er mwyn i bob person wella ei ansawdd o fywyd.

Mae Blaenau Gwent yn le unigryw. Wedi'i hamgylchynu gan olygfeydd hardd a threftadaeth sydd wedi'i seilio'n gadarn ar orffennol diwydiannol, rydym yn lle sy'n newid ac yn ymateb i gyfleoedd economaidd newydd. Mae ein brodorion wedi dylanwadu ar lwyfannau yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol mewn celf, chwaraeon a gwleidyddiaeth ers cenedlaethau lawer - gan roi Blaenau Gwent ar y map am yr holl resymau cywir.