Diwrnodau Agored- Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dechrau: 04 Rhagfyr, 2021 - 9:00 am

Diwedd: 04 Rhagfyr, 2021 - 5:00 pm

Lleoliad: Caerdydd

Darganfyddwch fwy am astudio gradd israddedig ym Met Caerdydd! Ymhlith y graddau sydd ar gael mae Addysgu Cynradd, Addysg Blynyddoedd Cynnar, Astudiaethau Addysg Gynradd, Seicoleg ac Anghenion Addysgol Arbennig a Gwaith Ieuenctid a Chymunedol.

Mwy o wybodaeth

Diwrnodau Agored- Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dechrau: 27 Tachwedd, 2021 - 9:00 am

Diwedd: 27 Tachwedd, 2021 - 5:00 pm

Lleoliad: Caerdydd

Darganfyddwch fwy am astudio gradd israddedig ym Met Caerdydd! Ymhlith y graddau sydd ar gael mae Addysgu Cynradd, Addysg Blynyddoedd Cynnar, Astudiaethau Addysg Gynradd, Seicoleg ac Anghenion Addysgol Arbennig a Gwaith Ieuenctid a Chymunedol.

Mwy o wybodaeth

Digwyddiad Holi ac Ateb Rhithiol Byw Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol -Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dechrau: 27 Ionawr, 2022 - 6:30 pm

Diwedd: 27 Ionawr, 2022 - 7:30 pm

Lleoliad: Ar-lein

Ymunwch â ni yn ein Digwyddiad Holi ac Ateb Byw Rhithiol TAR PCET i ddarganfod mwy am ein rhaglen TAR Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol ym Met Caerdydd. Darganfyddwch fwy am y cwrs a’r addysgu yn y sector ôl-16, cwrdd â darlithwyr a gofyn eich cwestiynau.

Mwy o wybodaeth

Digwyddiad Holi ac Ateb Byw Rhithiol TAR Cynradd-Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dechrau: 19 Ionawr, 2022 - 2:00 pm

Diwedd: 19 Ionawr, 2022 - 3:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Ymunwch â ni yn ein Digwyddiad Holi ac Ateb Byw Rhithiol i ddarganfod mwy am ein rhaglen TAR Cynradd ym Met Caerdydd. Opsiynau astudio ar gael trwy gyfrwng y Saesneg a’r Gymraeg. Darganfyddwch fwy am y cwrs TAR a’r cyfleoedd cyllido sydd ar gael, cwrdd â darlithwyr a gofyn eich cwestiynau.

Mwy o wybodaeth

Digwyddiad Holi ac Ateb Byw Rhithiol TAR Uwchradd-Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dechrau: 18 Ionawr, 2022 - 2:00 pm

Diwedd: 18 Ionawr, 2022 - 3:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Ymunwch â ni yn ein Digwyddiad Holi ac Ateb Byw Rhithiol TAR Uwchradd i ddarganfod mwy am ein rhaglen TAR Uwchradd ym Met Caerdydd. Opsiynau astudio ar gael trwy gyfrwng y Saesneg a’r Gymraeg. Darganfyddwch fwy am y cwrs TAR a’r cyfleoedd cyllido sydd ar gael, cwrdd â darlithwyr a gofyn eich cwestiynau.

Mwy o wybodaeth

Diwrnod agored ar-lein TAR OU Cymru

Dechrau: 06 Rhagfyr, 2021 - 7:00 pm

Diwedd: 06 Rhagfyr, 2021 - 8:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Ymunwch â ni ar 6 Rhagfyr wrth i ni egluro mai’r cwrs TAR hyblyg, newydd gan y Brifysgol Agored yng Nghymru yw’r llwybr perffaith at yrfa newydd yn y byd addysg.

Mwy o wybodaeth

Dros Dro

Dechrau: 15 Rhagfyr, 2021 - 4:00 pm

Diwedd: 15 Rhagfyr, 2021 - 4:30 pm

Lleoliad: Ar-lein

Mae Dros Dro yn llwyfan trafod wythnosol newydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol ar gyfer penaethiaid dros dro. Wedi’i gynllunio i gynnig cefnogaeth, magu hyder a rhoi’r cyfle i gysylltu, rhannu a chyfnewid syniadau gyda chydweithwyr.

Mwy o wybodaeth

Dros Dro

Dechrau: 08 Rhagfyr, 2021 - 4:00 pm

Diwedd: 08 Rhagfyr, 2021 - 4:30 pm

Lleoliad: Ar-lein

Mae Dros Dro yn llwyfan trafod wythnosol newydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol ar gyfer penaethiaid dros dro. Wedi’i gynllunio i gynnig cefnogaeth, magu hyder a rhoi’r cyfle i gysylltu, rhannu a chyfnewid syniadau gyda chydweithwyr.

Mwy o wybodaeth

Dros Dro

Dechrau: 01 Rhagfyr, 2021 - 4:00 pm

Diwedd: 01 Rhagfyr, 2021 - 4:30 pm

Lleoliad: Ar-lein

Mae Dros Dro yn llwyfan trafod wythnosol newydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol ar gyfer penaethiaid dros dro. Wedi’i gynllunio i gynnig cefnogaeth, magu hyder a rhoi’r cyfle i gysylltu, rhannu a chyfnewid syniadau gyda chydweithwyr.

Mwy o wybodaeth

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCDDS) – Addysg Athrawon sesiynau blasu ar-lein

Dechrau: 01 Rhagfyr, 2021 - 7:00 pm

Diwedd: 01 Rhagfyr, 2021 - 9:00 pm

Lleoliad: Ar-lein

Byddwch y gwahaniaeth… Addysgwch! Dewch i ddysgu mwy am yrfa fel athro/awes trwy alw heibio un o’n nosweithiau agored rhithiol. Un o’n hysgolion partner fydd yn eich croesawu. Cyfle i drafod gyrfa all wneud gwahaniaeth go iawn!

Mwy o wybodaeth

Ymunwch â ni am weithdy ar Baratoi a Chefnogi Cyfweliadau.

Dechrau: 16 Rhagfyr, 2021 - 10:00 am

Diwedd: 16 Rhagfyr, 2021 - 11:00 am

Lleoliad: Ar-lein

Bydd y gweithdai rhyngweithiol hyn yn eich galluogi i wella eich technegau cyfweld, gwella'ch sgiliau a lleihau eich lefelau straen.

Mwy o wybodaeth

Ymunwch â ni am weithdy ar Baratoi a Chefnogi Cyfweliadau.

Dechrau: 02 Rhagfyr, 2021 - 10:00 am

Diwedd: 02 Rhagfyr, 2021 - 11:00 am

Lleoliad: Ar-lein

Bydd y gweithdai rhyngweithiol hyn yn eich galluogi i wella eich technegau cyfweld, gwella'ch sgiliau a lleihau eich lefelau straen.

Mwy o wybodaeth

If you would like to advertise your event, please contact information@educators.wales