Coleg Ceredigion

Coleg Ceredigion
Further Education College
EIN CYFEIRIADAU:
  • Coleg Ceredigion
  • Cardigan
  • Ceredigion
  • SA43 1AB

  • Coleg Ceredigion
  • Aberystwyth
  • Ceredigion
  • SY23 3BP
Amdanom Ni

Mae Coleg Ceredigion yn frwdfrydig iawn ynghylch dysgu a rhoddir y rheiny sy'n astudio gyda ni yn ganolog i bob peth a wnawn. Rydym yn sicrhau bod ein safonau addysgu a dysgu yn uchel a bod canlyniadau myfyrwyr yn cyfuno â phrofiad dysgu pleserus.
Nod y Coleg yw ysbrydoli dysgwyr, cynyddu eu sgiliau a chreu cyfleoedd i sicrhau bod pob unigolyn yn cyflawni ei botensial.  Mae'r Coleg yn rhan o bartneriaeth sector deuol gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
 

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 2

Lefel 5 Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer