Academi ARC DU

ARC Academy UK
Private Training Provider
EIN CYFEIRIADAU:
  • Academi ARC DU
  • Pontypridd
  • Rhondda Cynon Taf
  • CF37 5YR
Amdanom Ni

Mae ARC Academy yn gwmni hyfforddi profiadol a phroffesiynol, sy'n cynnig portffolio cynhwysfawr o raglenni hyfforddi yn bennaf i ystod eang o ddiwydiannau. Ein dull yw cynnwys y cleient bob amser. Gallwn eich cefnogi chi i gynnal dadansoddiad o anghenion hyfforddi a chynorthwyo i nodi gofynion hyfforddi penodol eich staff. Rydym hefyd yn cynnwys gwerthusiad ôl-hyfforddiant i asesu llwyddiant eich buddsoddiad yn yr hyfforddiant ac i ddarparu gwybodaeth hanfodol i ARC Academy UK i sicrhau bod ein safonau hyfforddiant yn cael eu cynnal a gwella lle bo hynny'n bosibl. Mae ein hyfforddwyr, aseswyr a thîm rheoli wedi'u dewis yn ofalus ac mae gan bob un ohonynt brofiad helaeth yn y diwydiant rheilffyrdd. Rydym yn NSAR achrededig llawn, City Guilds, Edexcel, EAL, NPORS, PASMA a CSKILLS ynghyd ag ardystiad ISO9001 a Matrix.

Ewch i'n gwefan i weld ein holl gyrsiau hyfforddi