Prifysgol Abertawe

Swansea University
University
EIN CYFEIRIADAU:
  • Prifysgol Abertawe
  • Swansea
  • Swansea
  • SA2 8PP
Amdanom Ni

Prifysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil yw Prifysgol Abertawe, sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae ein cymuned amrywiol a chroesawgar yn ffynnu ar archwilio a darganfod, gyda chydbwysedd o addysgu ac ymchwil rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd gwych.

Mae ein campysau glan môr hardd a’n cyfleusterau addysgu ardderchog yn sicrhau ein bod ni’n gyrchfan dymunol ar gyfer myfyrwyr a staff o ledled y byd ac mae ein cymuned amlddiwylliannol yn rhoi safbwynt byd-eang gan alluogi’r rhai sy’n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy’n eu gosod ar ben y ffordd tua gyrfaoedd llwyddiannus a chyfoethog. 

Mae'r Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Abertawe yn adran arloesol, ddeinamig a arweinir gan ymchwil. Mae ein rhaglenni'n adeiladu ar ein hymchwil ardderchog, ein partneriaethau rhyngwladol urddasol a chydweithrediadau â gwasanaethau addysg rhanbarthol. Caiff myfyrwyr eu hymdrochi mewn profiadau addysgol perthnasol ac eang. Maent yn datblygu gwybodaeth ac arbenigedd mewn partneriaeth â'n rhwydwaith helaeth o ddarparwyr addysg, trwy bortffolio amrywiol o raglenni israddedig ac ôl-raddedig.  

Darganfyddwch ragor yma