Prifysgol De Cymru

University of South Wales
University
EIN CYFEIRIADAU:
  • Prifysgol De Cymru
  • Casnewydd
  • Newport
  • NP20 2BP
Amdanom Ni

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydyn ni'n creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Mae gennym hanes hir o hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o athrawon, gweithwyr addysg proffesiynol a gweithwyr ieuenctid a chymunedol. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd yn y sector addysg a dilyn eu hangerdd. Beth bynnag yw'ch nod, rydyn ni'n cynnig ystod o gyrsiau i'ch helpu chi i lwyddo.

Gwell yfory heddiw. Dechreuwch eich yfory yn ein Diwrnod Agored nesaf. Neilltuwch le nawr.