Mae'r llwybr cymwysterau yn dangos yr ystod lawn o lefelau hyfforddiant a chymwysterau sydd ar gael ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru. Efallai y bydd eich man cychwyn chi yn cael ei ddylanwadu gan eich profiad a lefel gyfredol eich cymwysterau.