Coleg y Cymoedd

Coleg y Cymoedd
Further Education College
EIN CYFEIRIADAU:
 • Coleg y Cymoedd
 • Aberdâr
 • Rhondda Cynon Taf
 • CF44 8EN

 • Coleg y Cymoedd
 • Nantgarw
 • Rhondda Cynon Taf
 • CF15 7QY

 • Coleg y Cymoedd
 • Llwynypia
 • Rhondda Cynon Taf
 • CF40 2TQ

 • Coleg y Cymoedd
 • Ystrad Mynach
 • Caerffili
 • CF82 7XR
Amdanom Ni

Mae dros 10,000 o ddysgwyr yn astudio yng Ngholeg y Cymoedd bob blwyddyn gyda safleoedd yn Aberdâr, Nantgarw, y Rhondda (Llwynypia) ac Ystrad Mynach.

Mae'r Coleg yn cynnig ystod eang o gyrsiau llawn amser a rhan amser o Lefel Mynediad i Radd mewn dros 15 o feysydd cwricwlwm.

Mae'r Coleg wedi buddsoddi'n sylweddol yn ei gyfleusterau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ymhlith y prosiectau unigryw mae adeilad Campws Nantgarw (campws £40 miliwn sydd wedi ennill gwobrau), Campws Aberdâr (campws £22 miliwn a agorwyd yn 2017) a chyfleusterau Gwaith Rheilffordd a Cherbydau Modur o'r radd flaenaf.

Addysgu / Darlithio

Tystysgrif Broffesiynol Lefel 5 mewn Addysg (PcET) (Ar gyfer rhai nad ydynt yn raddedigion)

Tystysgrif Graddedig Proffesiynol mewn Addysg (PgCE) Lefel 6 (Ar gyfer graddedig)

Cynorthwyydd Addysgu

Lefel 2 a 3 Cefnogi, Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion (Cynorthwywyr Addysgu)

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

ILM Lefel 2 - Dyfarniad mewn Sgiliau Arweinyddiaeth a Thîm

ILM Lefel 3 - Dyfarniad mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

ILM Lefel 3 - Rheolwyr uchelgeisiol nad oes ganddynt gyfrifoldebau rheoli

ILM Lefel 3 - Tystysgrif mewn Hyfforddi a Mentora

ILM Lefel 5 - Rheolwyr uchelgeisiol nad oes ganddynt gyfrifoldebau rheoli

ILM Lefel 7 - Tystysgrif / Diploma mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth