MANYLION
  • Lleoliad: Ar-lein
  • Dechrau: 16 Hydref, 2023 - 7:00 pm
  • Diwedd: 16 Hydref, 2023 - 8:00 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Noson Agored ar-lein TAR y Brifysgol Agored yng Nghymru

Noson Agored ar-lein TAR y Brifysgol Agored yng Nghymru

Yn ystod y digwyddiad ar-lein, bydd ein tîm TAR arbenigol yn egluro mwy am ein llwybrau TAR rhan amser a chyflogedig unigryw sydd wedi'u cynllunio i'ch galluogi i astudio o amgylch eich bywyd ac ennill cyflog wrth ichi ddysgu. Mae'r ddau lwybr yn eich galluogi i gydbwyso eich astudiaethau a'ch ymrwymiadau presennol fel bod yn rhiant, gofalu a gweithio.

Byddwch yn clywed gan ein hathrawon dan hyfforddiant presennol wrth iddynt drafod eu profiadau, a byddwch yn cael cyfle i ofyn cwestiynau i'r panel.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen.