MANYLION
  • Lleoliad: Canolbarth Cymru
  • Dechrau: 28 Medi, 2023 - 10:00 am
  • Diwedd: 28 Medi, 2023 - 2:30 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Gyrfa Cymru Dewiswch Eich Dyfodol Ceredigion a Phowys

Gyrfa Cymru Dewiswch Eich Dyfodol Ceredigion a Phowys

Gwahoddir disgyblion blynyddoedd 9 i 13 ag anghenion dysgu ychwanegol o ysgolion arbennig a phrif lif ar draws Ceredigion a  Phowys i gyfarfod â ystod o gyflogwyr a chymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau.

Dyddiad ac amser

Dydd Iau 28 Medi 2023, 10:00am i 2:30pm

Lleoliad

Canolfan Hamdden Rhaeadr, Rhaeadr, LD6 5BU

Beth all disgyblion ei ddisgwyl

Bydd tua 20 o gyflogwyr yn mynychu. Byddant yn darparu gwybodaeth am yrfaoedd a swyddi yn eu sector.

Bydd yn gyfle i bobl ifanc ddarganfod mwy am:

  • Gyrfaoedd
  • Cyrsiau
  • Prentisiaethau
  • Llwybrau hyfforddi

Dyma gyfle gwych i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol gael gwybodaeth oddi wrth bobl mewn diwydiant. Bydd yn gyfle iddynt ddarganfod beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano wrth recriwtio’u gweithlu, a chael dealltwriaeth o’r byd gwaith. Byddant hefyd yn cael y cyfle i roi cynnig ar ystod o weithgareddau hwyliog.

Bydd cynghorwyr gyrfayn bresennol ar y diwrnod hefyd. Gallant ddarparu gwybodaeth am gael mynediad i wahanol swyddi, cyrsiau a chymwysterau.