MANYLION
  • Lleoliad: Ar-lein
  • Dechrau: 08 Chwefror, 2023 - 10:00 am
  • Diwedd: 23 Mawrth, 2023 - 2:30 pm
  • Telerau: 
Mwy o wybodaeth

Uwch Arweinwyr yn Arwain Ymgysylltiad Teuluol a Chymunedol

Uwch Arweinwyr yn Arwain Ymgysylltiad Teuluol a Chymunedol

Ymunwch â Sue Davies o’r Sefydliad ar gyfer Ymgysylltu â’r Gymuned (FCE) i drafod ac archwilio arweinyddiaeth addysgol ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned. Bydd Sue yn cynnal sesiynau i gefnogi a datblygu arweinwyr yn y maes hwn.

Am ddim, rhaid archebu lle

Nifer cyfyngedig o leoedd, gwnewch bob ymdrech i fynychu’r sesiynau hyn. Rhowch wybod i ni os na allwch fynychu bellach drwy e-bostio post@agaa.cymru.

Dyddiadau'r digwyddiad:

8 February 10-11:30am,

7 March 10-11:30am,

16 March 1-2:30pm,

23 March 1-2:30pm