MANYLION
  • Lleoliad: Pembroke, Pembrokeshire, SA71 4BX
  • Testun: Athro
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Dyddiol
  • Cyflog: £141.71 - £150.00
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 30 Gorffennaf, 2022 5:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Athro - Ysgol Uwchradd

Athro - Ysgol Uwchradd

Prospero Teaching
Ynglŷn â'r swydd

Mae Prospero Teaching yn chwilio am athrawon i weithio mewn ysgolion uwchradd ledled De Cymru (Abertawe, Castell-nedd / Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro ).

Mae'r ysgolion hefyd yn archebu athrawon ar gyfer gwasanaeth brys, felly os ydych chi'n chwilio am ddim ond ychydig ddyddiau o waith bob wythnos mae'r opsiwn hwn ar gael. Gallwch ddewis y darn archebu a ffefrir gennych, naill ai fel yswiriant dydd i ddydd neu yn y tymor byr.

Manylion Contract / Swydd Athro Cyflenwi

Lleoliad - De Cymru (ar hyd a lled)
Swydd - Athro Cyfnod Allweddol 4 a 5
Math o waith - Addysgu dosbarth, marcio, asesu lle bo hynny'n berthnasol
Dyddiad cychwyn - ASAP
Math o gontract - Dros dro
Potensial amser llawn
Cyfradd isafswm cyflog - £ 141.71
Oriau - 8:20 am-4pm (amser tymor yn unig)

Os ydych chi'n Athro Cyfnod Allweddol 1, 2 neu 3 ac yr hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd addysgu hon, gwnewch gais isod neu ffoniwch Nicky ar 02920 021476 neu e-bostiwch Nickyt@prosperoteaching.com

Mae Prospero Teaching yn gweithredu fel asiantaeth recriwtio busnes / addysg mewn perthynas â'r swydd wag hon. Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda Prospero Teaching er mwyn llenwi'r swydd wag hon.

Gall Prospero Teaching gynnig yr Athro Cyflenwi llwyddiannus

Cyrsiau datblygiad proffesiynol parhaus achrededig am ddim gan gynnwys diogelu a rheoli ymddygiad

Os hoffech ennill bonws o £ 150 ac yn adnabod rhywun a fyddai â diddordeb yn y swydd hon neu swyddi addysgu eraill edrychwch ar ein cynllun Cyfeirio Ffrind.
JOB REQUIREMENTS
Cyflenwi Profiad, Hyfforddiant a Chymwysterau Athrawon

Mae'n hanfodol bod gennych QTS a phrofiad o weithio yn naill ai CA1, CA2 neu CA3.
Bydd angen i chi fod wedi dysgu naill ai yn CA3 neu 4 naill ai mewn rôl barhaol neu gyflenwad cyflenwi, neu ar leoliad addysgu os ydych chi'n ANG.
Mae hyfforddiant Diogelu diweddar yn hanfodol; gallwch ddilyn cwrs am ddim gydag Prospero Teaching os nad ydych wedi cwblhau cwrs Diogelu yn ystod y 12 mis diwethaf.
Mae sgiliau Rheoli Ymddygiad Cryf yn hanfodol.
I fod yn gymwys ar gyfer unrhyw swydd addysgu gyda Prospero Teaching, rhaid i chi

Dal yr Hawl i Weithio yn y DU.
Meddu ar dystysgrif DBS rhestr gwahardd plant well wedi'i chofrestru gyda'r gwasanaeth diweddaru ar-lein neu fod yn barod i brosesu cais newydd.
Darparu dau dystlythyr proffesiynol yn ymwneud â phlant.