MANYLION
 • Oriau: Part time
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 17 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Cyffredinol yn y Gegin (Symudol)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Cyffredinol yn y Gegin (Symudol)
Swydd-ddisgrifiad
Ardal Llanandras / Tref-y-clawdd

Am y rôl:

Cynorthwyo'r Cogydd â Gofal gyda dyletswyddau arferol y gegin ar gyfer paratoi, coginio, cludo a gweini bwyd a diod i'r safon a osodwyd gan Wasanaethau Arlwyo Powys. Cydymffurfio â safonau maeth yn unol â Mesur Ysgolion Iach Cymru 2013.

Cefnogi a hyrwyddo'r Gwasanaeth Arlwyo a'i nodau ac amcanion yn ddyddiol.

Amdanoch chi:
 • Mae sgiliau darllen ac ysgrifennu yn hanfodol
 • Y gallu i gofnodi data yn gywir â llaw ac yn electronig
 • Mae trwydded yrru lawn a'r gallu i yrru yn hanfodol
 • Sgiliau TG
 • Y gallu i gydymffurfio â phob lefel o gyfrinachedd
 • Y gallu i arddangos tasgau swydd i staff
 • Y gallu i ymgymryd â gofynion corfforol y swydd
 • Gallu ymateb i adegau prysur mewn llwyth gwaith, cwrdd â therfynau amser a darparu'r gwasanaeth gofynnol
Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, gallwch gysylltu â Rheolwr Arlwyo Ardal, Joanne Tomlins 01597 827166

Rydym wedi estyn y dyddiad cau tan 17/12/2023