MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cogydd Cynorthwyol Lefel 1 (Ysgol Uwchradd Y Trallwng)

Cogydd Cynorthwyol Lefel 1 (Ysgol Uwchradd Y Trallwng)

Cyngor Sir Powys
Cogydd Cynorthwyol Lefel 1 (Ysgol Uwchradd Y Trallwng)
Swydd-ddisgrifiad
Cynorthwyo i baratoi, coginio, gweini neu ddosbarthu bwyd mewn eiddo Cyngor Sir Powys trwy ddefnyddio adnoddau'n effeithlon yn unol â Deddf Diogelwch Bwyd, cydymffurfio â safonau maeth / iechyd corfforaethol yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru a'r holl weithdrefnau, polisïau a deddfwriaethau perthnasol. Gallai hyn fod yn brydau bwyd ar gyfer ysgolion, bwytai, pryd ar glud, bwffe ac ati.

Hyrwyddo'r Gwasanaeth Arlwyo trwy ddigwyddiadau hyrwyddo a bod yn ymwybodol bob dydd o gwsmeriaid.