MANYLION
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 07 Ionawr, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu (Cynradd) Lefel 1 (Ysgol Llanbrynmair)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Addysgu (Cynradd) Lefel 1 (Ysgol Llanbrynmair)
Swydd-ddisgrifiad
Mae'r gallu i ddefnyddio'r Gymraeg yn gymhwyster hanfodol ar gyfer y swydd hon

Rydym yn chwilio am gynorthwyydd dysgu brwdfrydig i weithio fel aelod o'n tîm bach a chyfeillgar. Dylai fod gan ymgeiswyr brofiad o weithio gyda phlant a rhaid iddynt fod yn siaradwr Cymraeg rhugl.

Byddai'r swydd am 28 awr yr wythnos ar gontract penodol

Yn Ysgol Llanbrynmair rydym yn ymfalchïo mewn darparu addysg o safon uchel i'r holl ddisgyblion ochr yn ochr â darparu awyrgylch gofalgar, cynnes a chyfeillgar sy'n cael ei gefnogi hefyd gan dîm ymroddedig o staff, llywodraethwyr a rhieni.

Mae trafodaethau neu ymweliadau anffurfiol i'w croesawu drwy apwyntiad ymlaen llaw gyda Pennaeth y Ffederasiwn Mrs Bethan G Jones neu'r Pennaeth Cynorthwyol Mrs Haf Jones

ffôn: 01650 511394

e-bost office@glantwymyn.powys.sch.uk

Mae'r dyddiad cau ar gyfer y rôl wedi cael ei ymestyn, dyma'r dyddiadau newydd -
Dyddiad cau: 07/01/2024
Dyddiad creu rhestr fer: 08/01/2024
Cyfweliadau: 15/01/2024