MANYLION
  • Oriau: Part time
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 01 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Technegydd Tg (Lefel 2) (Ysgol Maesydderwen)

Cyngor Sir Powys
Technegydd Tg (Lefel 2) (Ysgol Maesydderwen)
Swydd-ddisgrifiad
Rydym yn awyddus i benodi Technegydd TG sy'n gweithio yng Nghlwstwr Ysgolion Cynradd Ystradgynlais, gyda swyddfa ganolog yn Ysgol Uwchradd y Clwstwr, sef Ysgol Maesydderwen.

Mae un diwrnod yr wythnos yn cael ei dreulio ym mhob un o'r tair ysgol gynradd gyda'r dyddiau sy'n weddill i'w treulio yn yr Ysgol Uwchradd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn aelod o dîm cymorth technegol yr ysgol gan gynorthwyo i gyflwyno'r cwricwlwm cenedlaethol a chwrdd â safonau iechyd a diogelwch. Byddwch yn gweithio dan oruchwyliaeth ac arweiniad y Rheolwr Systemau TG ac uwch staff ym mhob un o'r ysgolion.

Darperir hyfforddiant / hyfforddiant sylfaenol ar y feddalwedd gyfrifiadurol a ddefnyddir yn yr ysgolion. Swydd yn ystod y tymor yn unig yw hon yn gyffredinol, ond bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei ryddhau am beth amser yn ystod y tymor er mwyn gallu cefnogi'r Rheolwr Systemau TG yn ystod gwyliau'r ysgol. Trafodir union natur yr amser rhyddhau a'r gwaith gwyliau ysgol gyda'r ymgeisydd llwyddiannus.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol ynglŷn â'r rôl gyda'r Pennaeth cysylltwch â'r ysgol i drefnu amser.

Datganiad Diogelu:

Mae Ysgol Maesydderwen wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed ac mae disgwyl i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn.

Bydd angen datgeliad DBS manwl cyn y gall yr ymgeisydd llwyddiannus ddechrau. Bydd y cyflogwr yn talu'r gost.