MANYLION
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Gofalwr Glanhau 4 (Ysgol Trefonnen)

Cyngor Sir Powys
Gofalwr Glanhau 4 (Ysgol Trefonnen)
Swydd-ddisgrifiad
Am y rôl:

Darparu gwasanaeth llinell flaen yn unol â pholisïau a gweithdrefnau Cyngor Powys. Cyfrifoldeb dros lanhau ardal o fewn cynsail CSP. Darparu'r gwasanaeth i'r safon a osodwyd ym manyleb y swydd.

Amdanoch chi:

Gallu cwblhau cofnodion stoc, taflenni amser ac ati

Sgiliau llythrennedd a rhifedd

Eich dyletswyddau:

Mynychu hyfforddiant perthnasol yn ôl y gofyn.

Glanhau lloriau gyda sugnydd llwch, peiriant caboli, ysgubo/mopio sych a gwlyb Glanhau dodrefn ac arwynebau gwaith

Glanhau ardaloedd toiled, paniau wc, wrinalau, drychau, a gosod papur tŷ bach newydd, tywelion papur a sebon.

Gwagio a glanhau binau gwastraff / ailgylchu, gosod bagiau biniau sbwriel newydd a chymryd unrhyw wastraff i'r comound .

Cael gwared ar farciau budr o'r waliau, drysau a ffenestri mewnol i fyny at uchder pen.

Glanhau at lefel uchel gan ddefnyddio offer estyn

Os oes unrhyw gwestiynau gennych am y rôl, cysylltwch:

Angie Kavanagh Aspinall

01597827497

Rydym wedi estyn y dyddiad cau tan 29/12/2023