MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Goruchwyliwr Arholiadau (Ysgol Calon Cymru)

Goruchwyliwr Arholiadau (Ysgol Calon Cymru)

Cyngor Sir Powys
Goruchwyliwr Arholiadau (Ysgol Calon Cymru)
Swydd-ddisgrifiad
Am y rôl:

Sicrhau bod yr arholiadau/profion yn cael eu cynnal yn unol â'r rheolau a'r rheoliadau y mae'r cyrff dyfarnu yn eu gosod. Gweithio dan gyfarwyddyd y swyddog arholiadau neu uwch aelod o'r staff addysgu.

Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, gallwch gysylltu â ysgol.

Rydym wedi estyn y dyddiad cau tan 31/12/2023