MANYLION
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu (Cynradd) Lefel 1 (Ysgol Dôlafon)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Addysgu (Cynradd) Lefel 1 (Ysgol Dôlafon)
Swydd-ddisgrifiad
Mae dwy swydd ar gael

20 awr, Cyfnod penodol tan 31/08/2024

15 awr, Cyfnod penodol tan 31/08/2024

Am y rôl:
Cynorthwyo staff addysgu ym mhroses datblygu ac addysgu disgyblion a'u helpu i ofalu am y disgyblion, eu cefnogi a'u goruchwylio. Mae deiliad y swydd yn cael cyfarwyddyd gan yr athro dosbarth ac yn atebol i'r athro dosbarth.
Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, gallwch gysylltu y ysgol.

Ar hyn o bryd mae gan Gyngor Sir Powys dâl atodol Cyflog Byw Gwirioneddol yn ôl disgresiwn i weithwyr sy'n ennill llai na £10.90 yr awr.