MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun: Chwaraeon a Hamdden
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 01 Hydref, 2023 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Athro Nofio Ysgolion

Athro Nofio Ysgolion

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Athro Nofio Ysgolion

G04 £21,189 - £21,575 pro rata

Dros dro tan 31/08/2024

10 awr yr wythnos

Yn ystod y tymor yn unig

I gyflwyno gwersi nofio ysgolion ledled Ysgolion Cyngor Bwrdeistref Wrecsam

Mae'r Awdurdod yn dymuno cyflogi athro nofio ysgolion yn arbennig i addysgu gwersi nofio ysgolion ym mhyllau nofio Wrecsam rhwng bob dydd. Bydd yr ymgeiswyr yn meddu ar Gymhwyster Addysgu Nofio Lefel 2 ASA a naill ai Cymhwyster Cenedlaethol Achub Bywyd mewn Pyllau RLSS neu Ddyfarniad Prawf Achub ar gyfer Athrawon RLSS (neu gyfatebol), a byddant yn gallu arddangos sgiliau trefnu da. Rhaid i bob ymgeisydd allu cyfathrebu'n ardderchog a bod yn aelod o dîm ac arddangos lefel uchel o wybodaeth ac ymrwymiad tuag at addysgu nofio.

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Louise Brady, Rheolwr Cynorthwyol Datblygu Chwaraeon drwy ffonio 01978 297359.

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad Cyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer y swydd hon.

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.