MANYLION
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 09 Hydref, 2023 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Glanhawr Ysgol Lefel 1 (Ysgol Dolafon)

Glanhawr Ysgol Lefel 1 (Ysgol Dolafon)

Cyngor Sir Powys
Glanhawr Ysgol Lefel 1 (Ysgol Dolafon)
Swydd-ddisgrifiad
Bydd eich cyfrifoldebau'n cynnwys:

Gweithio o dan gyfarwyddyd cyffredinol a gweithdrefnau penodol.

Yn atebol i'r Pennaeth neu gynrychiolydd enwebedig am lanhau ardal benodol o fewn yr ysgol i'r safon angenrheidiol gan ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael yn effeithlon.

Bod yn gyfrifol am agor a chau'r safle o ddydd i ddydd ynghyd a diogelwch y safle.

Bod yn gyfrifol am yr allweddi tu allan i oriau ysgol ar gyfer ymateb i argyfyngau lle mae angen mynd i'r ysgol, a threfnu agor a chau'r ysgol ar gyfer contractwyr

Ar hyn o bryd mae gan Gyngor Sir Powys dâl atodol Cyflog Byw Gwirioneddol yn ôl disgresiwn i weithwyr sy'n ennill llai na £10.90 yr awr.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer y rôl wedi cael ei ymestyn, dyma'r dyddiadau newydd -
Dyddiad cau: 09/10/2023
Dyddiad creu rhestr fer: 10/10/2023
Cyfweliadau: 16/10/2023