MANYLION
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 03 Tachwedd, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Goruchwyliwr Canol Dydd (Ysgol Pontsenni)

Cyngor Sir Powys
Goruchwyliwr Canol Dydd (Ysgol Pontsenni)
Swydd-ddisgrifiad
Mae'r ysgol a'r Corff Llywodraethu am benodi Goruchwyliwr Canol Dydd (Cynradd)

Cysylltwch â Mr Ashley Bennett, Pennaeth os hoffech drafod y swydd hon.

Ar hyn o bryd mae gan Gyngor Sir Powys dâl atodol Cyflog Byw Gwirioneddol yn ôl disgresiwn i weithwyr sy'n ennill llai na £10.90 yr awr.