MANYLION
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Goruchwyliwr Canol Dydd (Ysgol Pontsenni)

Goruchwyliwr Canol Dydd (Ysgol Pontsenni)

Cyngor Sir Powys
Goruchwyliwr Canol Dydd (Ysgol Pontsenni)
Swydd-ddisgrifiad
Mae'r ysgol a'r Corff Llywodraethu am benodi Goruchwyliwr Canol Dydd (Cynradd)

Cysylltwch â Mr Ashley Bennett, Pennaeth os hoffech drafod y swydd hon.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw: Dydd Llun 25 Medi 2023.

Ar hyn o bryd mae gan Gyngor Sir Powys dâl atodol Cyflog Byw Gwirioneddol yn ôl disgresiwn i weithwyr sy'n ennill llai na £10.90 yr awr.