MANYLION
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Pennaeth Cynorthwyol Cynradd (Ysgol Bro Hyddgen)

Cyngor Sir Powys
Pennaeth Cynorthwyol Cynradd (Ysgol Bro Hyddgen)
Swydd-ddisgrifiad
Mae'r gallu i ddefnyddio'r Gymraeg yn gymhwyster hanfodol ar gyfer y swydd hon

Mae Llywodraethwyr Ysgol Bro Hyddgen yn awyddus i benodi Pennaeth Cynorthwyol Cynradd o'r 1af Medi 2023.

Dyma gyfle euraidd i ymuno ag ysgol lwyddiannus sydd newydd agor ers Medi 2014 fel ysgol 3-19. Mae'r adran cynradd yr ysgol yn adeilad braf, yn un blaengar sy'n cynnwys cydbwysedd iachus o staff profiadol ac ifanc. Mae balchder yn ei safonau academaidd, ei dulliau dysgu ac addysgu blaengar, y cyfleoedd allgyrsiol a gynigir a'r berthynas arbennig sydd ganddynt gyda disgyblion yr ysgol. Mae gan bob athro/athrawes ystafell ei hunan ac adnoddau sy'n ateb gofynion yr unfed ganrif ar hugain i herio'r disgyblion.

Mae'n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig ynghyd a dangos ymrwymiad amlwg tuag at weithio mewn ysgol ddwyieithog.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â'r Pennaeth ar 01654704200

Bydd y penodiad yn amodol ar Wiriad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Mae'n ofynnol o dan y swydd hon am destun Gwiriad Manwl y DBS