MANYLION
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3 Ysgolion (Ysgol Neuadd Brynllywarch)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3 Ysgolion (Ysgol Neuadd Brynllywarch)
Swydd-ddisgrifiad
Mae'r Corff Llywodraethu am benodi cynorthwyydd addysgu llawn amser i ymuno â'n tîm dynamig.

Byddwch yn llawn cymhelliant, yn ymroddedig ac yn frwdfrydig ac yn mwynhau gweithio fel rhan o dîm i gefnogi myfyrwyr ag ymddygiad heriol.

Dylai bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus:-
  •      Profiad o weithio â myfyrwyr sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.
  •      Y gallu i weithio â grwpiau o 8 i 10 myfyriwr yn ogystal ag un i un.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn amodol ar Wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Cyngor Sir Powys (DBS) ac wedi ei gofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA) bydd angen dau eirda boddhaol hefyd cyn ymgymryd â'r swydd.