MANYLION
  • Lleoliad: Llanisien, Cardiff, CF14 5GF
  • Testun: Rheolwr Datblygu Busnes
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £32,074 - £36,425
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 28 Mawrth, 2023 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Rheolwr Datblygu Busnes

Rheolwr Datblygu Busnes

Urdd Gobaith Cymru
Teitl y Swydd: Rheolwr Datblygu Busnes
Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)
Graddfa: Graddfa 6 - £32,074 - £36,425
Lleoliad: Ystyriwn geisiadau o bob rhan o Gymru


Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad unigryw ac ers 1922 wedi cynnig profiadau gwerthfawr i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru drwy feysydd Chwaraeon, Celfyddydol, Preswyl, Dyngarol, Rhyngwladol a Gwirfoddol.

Rydym wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Dyma felly ddatgan ein huchelgais i barhau i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith a’r bobl ifanc Cymru. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc ein gwlad, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.


Y Swydd

Mae cyfle unigryw wedi codi i ymuno gydag Adran Brentisiaethau’r Urdd fel Rheolwr Datblygu Busnes. Bydd y rôl hanfodol hon yn creu a chynnal perthnasau gyda chyflogwr led led Cymru, er mwyn sicrhau mynediad at raglennu prentisiaeth Chwaraeon, Gofal Plant, Awyr Agored a Gwaith Ieuenctid.


Am fwy o fanylion cysylltwch â Catrin Davis (Pennaeth Prentisiaethau) ar 07930 964625 neu catrindavis@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org


Dyddiad Cau – 28/03/23

Dyddiad Cyfweld – i'w gadarnhau


Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.