MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun: Gweithiwr Cymorth Ieuenctid
  • Oriau:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 26 Mawrth, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid Lefel Gyntaf

Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid Lefel Gyntaf

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid - Lefel Gyntaf

J.N.C. Lefel Gyntaf, Ystod Pwyntiau 5-8

£21,571 - £22,874 pro rata

1 sesiwn yr wythnos

Angen dechrau'r dyletswyddau cyn gynted â phosib.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam yn dymuno penodi Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid Lefel 1 i gefnogi mynediad agored Gwobr Dug Caeredin yn Sir Wrecsam.

Dyma gontract ar gyfer 40 wythnos yn ystod y tymor yn unig gyda thaliadau ychwanegol ar gyfer alldeithiau yn ystod gwyliau'r ysgol.

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y swydd hon.

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.