MANYLION
  • Lleoliad: Cardiff, Cardiff, CF11 9LJ
  • Testun: Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Dyddiad Dechrau: 06 September, 2021
  • Dyddiad Gorffen: 31 March, 2022
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £10.00 - £15.00
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 30 Mehefin , 2021 5:30 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Rhan Amser (2 ddiwrnod dydd Llun a dydd Mawrth) mis Medi 2021 yng Nghaerdydd mewn Blwyddyn 2

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Rhan Amser (2 ddiwrnod dydd Llun a dydd Mawrth) mis Medi 2021 yng Nghaerdydd mewn Blwyddyn 2

CyfleDysgu
Mae'r ysgol yn chwilio am Gynorthwyydd Cymorth Dysgu Cyfnod Sylfaen addas a phrofiadol sy'n dangos dealltwriaeth dda o ddatblygiad plant ac sydd â gwybodaeth glir o'r cwricwlwm.
JOB REQUIREMENTS
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn :
• Meddu ar brofiad blaenorol o weithio yn y cyfnod sylfaen.
• Gyfathrebwr rhagorol.
• Drefnus ac yn effeithlon.
• Frwdfrydig ac yn hyblyg.
• Chwaraewr tîm.
• Llawn cymhelliant i weithio gyda phlant a phobl ifanc.
• Ddigynnwrf, yn hyblyg a dibynadwy.
• Hyrwyddo gwerthoedd ac ethos yr ysgol a bod yn fodel rôl da.
Dylid anfon llythyrau cais wedi'u cwblhau a CV at info@introteach.co.uk
www.introteach.co.uk